โฟมที่ยังไม่แห้งตัวสามารถเช็ดออกได้ด้วยน้ำยาทำความสะอาด PU(Soudal Gun & Foam Cleaner)  สำหรับโฟมที่แห้งแล้วสามารถเช็ดออกได้โดยใช้เครื่องมือขูดออกหรือใช้น้ำยาทำความสะอาดโฟมสำหรับดฟมที่แห้งตัวแล้วโดยเฉพาะ (Soudal PU Remover)