มีการเพิ่มสารกันเชื้อราเพื่อป้องในซิลิโคนยาแนวที่ใช้ในห้องน้ำและห้องครัว ทำให้ซิลิโคนยาแนวสามารถป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราได้เป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการระบายอากาศที่ดีหรือมีคราบสบู่หลงเหลืออยู่ที่ร่องยาแนวเป็นเวลานาน อาจส่งผลต่อคุณสมบัติกันเชื้อราได้