ไม่ สีจะไม่ติดบนซิลิโคนยาแนว ขอแนะนำให้ใช้ยาแนวแบบไฮบริดโพลีเมอร์ เช่น Soudaseal 212 CS เมื่อจำเป็นต้องมีการทาสีทับ