ยาแนวแบบไฮบริดสามารถทาสีทับได้ หมายเหตุ: สีมีความยืดหยุ่นน้อยกว่ายาแนวแบบไฮบริด ดังนั้นสีอาจแตกเมื่อรอยต่อของยาแนวมีการเคลื่อนตัว เราแนะนำให้ทำการทดสอบการยึดเกาะและความเข้ากันของสีและผลิตภัณฑ์ก่อนเสมอ