ความกว้างของรอยต่อซีลแลนท์ขั้นต่ำคือ 6 มม. แต่ไม่เกิน 20 มม. ความลึกของรอยต่อซีลแลนท์จะขึ้นอยู่กับความกว้าง ใช้รอยต่อซีลแลนท์ขนาด 6 มม. ต่อที่มีความกว้างสูงสุด 12 มม. หากรอยต่อลึกกว่านี้ ความลึกของรอยต่อซีลแลนท์ควรลึกครึ่งหนึ่งของความกว้างของรอยต่อ