ต้องยิงยาแนวบนพื้นผิวที่เตรียมไว้อย่างถูกต้อง ให้ศึกษาในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคซึ่งจะมีคำแนะนำเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละ สำหรับยาแนวโดยทั่วไป:

  • พื้นผิวต้องสะอาด แห้ง ปราศจากฝุ่นและคราบไขมัน
  • ใช้ไพรเมอร์หากจำเป็น (สำหรับพื้นผิวที่มีรูพรุน) เช่น Primer 150
  • อุณหภูมิแวดล้อมและพื้นผิวต้องมากกว่า +5 °C พื้นผิวที่เย็นเกินไปอาจนำไปสู่การยึดเกาะที่ไม่ดีหรือไม่มีการยึดเกาะเลย
  • ห้ามใช้ซิลิโคนยาแนวเวลาฝนตก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะ ดูได้ที่ส่วนของผลิตภัณฑ์ยาแนวและศึกษาเอกสารข้อมูลทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละตัว