ควรเก็บยาแนวไว้ในที่เย็นและแห้งซึ่งมีอุณหภูมิระหว่าง 5°C ถึง 25°C เมื่อเปิดผลิตภัณฑ์แล้ว ให้ปิดฝาหัวฉีดให้สนิทเพื่อไม่ให้ความชื้นในอากาศสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์แห้งแข็งอยู่ภายในหัวฉีด