ทุกวันนี้เราอาจจะเคยได้ยิน คำว่า VOCs หรือ วีโอซี ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะสินค้าสำหรับงานก่อสร้าง แต่เราไม่เคยรู้เลยว่า VOCs นั้นคือสารอะไร และมีโทษอะไรกับร่างกายบ้าง วันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสารตัวนี้ ว่าที่มาที่ไปคืออะไร อันตรายอย่างไรบ้าง เราจะมาอธิบายให้เข้าใจกันในบทความนี้ครับ

ยาแนว VOC

ก่อนอื่น มาเข้าใจความหมายของVOCs ก่อน

ความหมายของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสาร VOCs มาจากคำว่า Volatile organic Compounds หมายถึงกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอได้ง่าย กระจายตัวไปในอากาศได้ในอุณหภูมิและความดันปกติ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของสาร ได้แก่ อะตอมของธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และมีองค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ ออกซิเจน ฟลูออไรด์ คลอไรด์ โบรไมด์ ซัลเฟอร์ และไนโตรเจน

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศจัดเป็นอากาศพิษ (Toxic Air) ซึ่งในชีวิตประจำวันเราได้รับสารชนิดนี้จากผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่า สีทาบ้าน ควันบุหรี่ น้ำยาฟอกสี สารตัวทำละลายในการพิมพ์ อู่พ่นสีรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม น้ำยาซักแห้ง น้ำยาสำหรับย้อมผมและดัดผม สารกำจัดศัตรูพืช สารที่เกิดจากการเผาไหม้และปนเปื้อนในอากาศ น้ำดื่ม อาหาร และเครื่องดื่ม ยกตัวอย่างสารเคมีที่มี VOCs ผสมอยู่ที่เราอาจจะพอคุ้นชื่อบ้าง อย่างเช่น เบนซีน โทลูอีน ไซลีน ไวนิลคลอไรด์ คลอโรฟอร์ม อะซีโตน หรือ ฟอร์มมาลีน เป็นต้น ซึ่งเราสามารถพบเจอสารเหล่านี้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นได้

สาร VOCs นี้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากทางการหายใจ ทางผิวหนัง จากการสัมผัสและการสูดดมเข้าไป หากได้รับสารเป็นประจำอาจทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ VOCs เป็นสารพิษชนิดเรื้อรัง ซึ่งจะก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ วิงเวียน ปวดศีรษะ หรือหมดสติได้ อาจเกิดการอักเสบของโพรงจมูก และทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังและตา หากได้รับเป็นระยะเวลานาน ๆ ติดต่อกัน อาจเป็นสาเหตุก่อโรคมะเร็ง อวัยวะภายระบบหายใจในถูกทำลาย ในหญิงที่ตั้งครรภ์อาจทำให้เกิดการพิการของเด็กแรกเกิด

ยาแนว Green Label

ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label Product)

ดังนั้น จากความรุนแรงของสาร VOCs ที่มีผลต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ จึงให้ความสำคัญกับค่ามาตรฐานของสาร VOCs อย่างมาก ในการวัดระดับปริมาณ VOCs ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เมื่อผ่านมาตรฐานแล้ว ตัวผลิตภัณฑ์จะได้รับใบรับรอง “ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label Product)” ที่ได้รับมาตรฐานการผลิตจาก LEED (Leadership In Energy And Environmental Design) ซึ่งเป็นมาตรฐานการประเมินอาคารเขียว ที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในระดับสากล ซึ่งถูกพัฒนาโดยองค์กรด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม จากสหรัฐอเมริกา

โดยสารประกอบ VOCs ในผลิตภัณฑ์กาวและยาแนวสำหรับงานก่อสร้างนั้น สามารถพบได้ทั่วไปจาก ยาแนวหรือซีลแลนท์ประเภท โพลิยูริเทน(Polyurethane) หรือที่นิยมเรียกกันว่า พียู (PU) โดยที่โพลียูริเทนนี้มีสารประกอบไอโซไซยาเนท และสารระเหยฮาโลเจน ซึ่งทำให้เป็นผลเสียกับผู้ใช้ และผู้อยู่อาศัยอาคารที่มีการใช้กาวและยาแนวชนิดนี้ในระยะยาว

และเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มี VOCs หรือ Solvent ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์กาวยาแนวชนิดนี้ ทำให้เกิดการคิดค้นผลิตภัณฑ์ยาแนวชนิดใหม่ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และมี VOCs ต่ำ (Low VOCs) ที่มีชื่อว่า ไฮบริดซีแลนด์(Hybrid Sealant) หรือที่ในตลาดมีการใช้ชื่อว่า โมดิฟายซีแลนด์ (MS) ซึ่งเป็นยาแนวที่มี VOCs ต่ำ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรามามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ได้ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วไป...