Soudal application floor and wall coverings

งานปิดพื้นและผนัง

การใช้กาวในงานพื้น(เช่นงานกระเบื้อง พื้นไม้ปาเก้ พื้นพรม หรืองานลามิเนต) และงานผนัง(เช่นงานปิดไฟเบอร์กลาส การติดภาพบนผนัง วอลเปเปอร์ งานตกแต่งด้วยหิน หรือไม้บนผนัง) มักจะพบเห็นบ่อยๆในงานตกแต่งภายใน ซึ่งการใช้กาวที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ Soudal จึงมีผลิตภัณฑ์กาวชนิดต่างๆที่เหมาะสมกับงานนั้นๆอย่างหลากหลาย

และมาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์มากมาย ทั้งแบบหลอดพลาสติก ห่อฟรอย ถุง หรือถังขนาดต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนและอุปกรณ์พิเศษต่างๆสำหรับกาวแต่ละชนิดอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า กาวจะยึดกับวัสดุที่หลากหลายลงบนพื้นผิวต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม

LVT 30FW 13kg
กาวสำหรับงานกระเบื้อง