floor joints

รอยต่อพื้น

รอยต่อพื้นนั้นต้องมีการรองรับการขยับ การเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่นรอยต่อของพื้นโกดังต่างๆ(ที่มีรถขนของวิ่งตลอดเวลา) และยังต้อทนต่อสภาวะอากาศต่างๆและอุณหภูมิสูงๆอีกด้วย

งานรอยต่อพื้นที่พบได้ทั่วไปเช่น

  • พื้นโรงงานอุตสาหกรรม(รวมทั้งส่วนเครื่องจักรและส่วนคลังเก็บสินค้า)
  • พื้นที่สาธารณะต่างๆ( พื้นสถาณีรถไฟ ห้างสรรพสินค้า ย่านถนนคนเดิน)
  • ลานและอาคารจอดรถ
  • งานพื้นแบบพิเศษต่างๆ(โรงนา โรงสี พื้นปั๊มน้ำมัน)

ซึ่งคุณสมบัตืที่สำคัญสำหรับงานยาแนวรอยต่อพื้นนั้นก็คือ ความสามารถในการยึดเกาะที่ดีกับวัสดุที่หลากหลาย (เช่นคอนกรีต อลูมิเนียม) และมีความยืดหยุ่นตัวสูงอีกด้วย และในบางหน้างาน การทนสารเคมีก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน(เช่นน้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำยาทำความสะอาดแบบต่างๆ) รวมถึงการทนทานต่อการรับภาระอย่างต่อเนื่อง(ในกรณีที่พื้นมีรถผ่านตลอดเวลา) Soudal จึงมีผลิตภัณฑ์ให้อย่างหลากหลายและครอบคลุมกับงานพื้นที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทและความต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สำหรับหน้างานในสภาวะพื้นต่างกัน

Soudaflex 33SL สีเทาคอนกรีต 600ml
ยาแนวโพลิยูรีเทนสูตรทนสารเคมี
ความต้องการ

Primer 100

Sausage gun