โฟมกระป๋องแบบหัวฉีด

โฟมอนเกประสงค์สำหรับปิดช่องเปิด ในงานหลังคา
ใช้สำหรับงานดูดซับเสียง
ใช้ป้องกันความร้อน
เติมเต็มรอยต่อที่ไม่มีการเคลื่อนที่
เติมเต็มช่องว่างระหว่างผนังและวงกบ ประตูหน้าต่าง ไม่มีสาร CFC และ HCFC ที่ทำให้เกิดปฏิกริยาเรือนกระจก

สินค้าที่แสดง

Soudafoam 1K 750ml

คุณกำลังมองหาอะไรอยู่