Interior joints

รอยต่อภายใน

ในการปิดร่องรอยต่อด้วยยาแนวในงานตกแต่งภายใน ความสวยงามจึงเป็นสิ่งสำคัญ ยาแนวที่สามารถทาสีทับได้จึงเป็นตัวเลือกที่สำคัญในการเลือกใช้งาน ผลิตภัณฑ์ประเภท อะคริลิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารประกอบเป็นน้ำและโพลิเมอร์ จึงสามารถทาสีทับได้ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม ไฮบริด โพลิเมอร์ เองก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถทาสีทับได้ พร้อมทั้งให้การยืดหยุ่นคืนตัวที่สูง ซึ่งหัวข้อสำคัญที่ต้องคำนึงในการใช้ผลิตภัณฑ์คือ นอกจากการทาสีทับได้แล้ว ระยะเวลาการให้ตัวก่อนการทาสี และการไม่เกิดรอยแตกของสีบนผิวผลิตภัณฑ์ก็เป็นอีกหัวข้อที่สำคัญเช่นกัน Soudal มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้เลือกใช้กัน ทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่มอะคริลิคและกลุ่มไฮบริดโพลิเมอร์

ความต้องการ

Heavy duty skeleton gun