เราแนะนำให้ฉีดละอองน้ำ บนพื้นผิว เนื่องจากโฟมต้องการความชื้นเพื่อการเซ็ตตัวได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้:

  • โครงสร้างเนื้อโฟมดีขึ้น
  • การยึดเกาะที่ดีขึ้น
  • เวลาเซ็ตตัวเร็วขึ้น
  • ได้โฟมคุณภาพดีขึ้น

หากพื้นผิวไม่เปียกน้ำ โฟมจะไม่มีการเซ็ตตัวอย่างถูกต้องและซึ่งจะส่งผลต่ออัตราการขยายตัว

มีกรณียกเว้นเพียงอย่างเดียวคือโฟม 2K โฟมชนิดนี้จะเซ็ตตัวตัวโดยไม่มีน้ำ เพราะมีสารเคมีอยู่ภายในที่จะช่วยเรื่องการเซ็ตตัวได้