เวลาในการเซ็ทของ Fix ALL® จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้:

  • ความหนาของรอยต่อ
  • ความชื้น
  • อุณหภูมิ
  • พื้นผิว

ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม (20°C และ ความชื้นในอากาศ 60% RH) ผลิตภัณฑ์ปริมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวขนาด 2-3 มม. จะต้องใช้เวลา 24 ชั่วโมงในการเซ็ทตัว