การขยายตัวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นเกรด ใช้สวมปืน หรือ แบบหอลดฉีด โฟมแบบหลอดฉีดจะขยายตัว 150-200% ซึ่งหมายความว่าต้องเติมข้อต่อ/โพรงเพียง 30-40% เท่านั้น หากผลิตภัณฑ์เป็น แบบสวมปืน โฟมจะขยายตัว 50-100% หมายความว่าต้องเติมรอยต่อ/โพรงอย่างน้อย 50%

อัตราการขยายตัวจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิกระป๋อง ตลอดจนความชื้น