พียูโฟมสามรถปิดรู ช่องว่างเพื่อกันแมลง/แมลงได้ อย่างไรก็ตาม PU Foam จะไม่หยุดยั้งหนูหรือหนู เนื่องจากสัตว์เหล่านี้ยังสามารถหาทางผ่านเข้ามาได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้โฟม PU สามร่วมกับตาข่ายลวดเพื่อป้องกันไม่ให้สัตวืที่มีขนาดใหญ่กว่าเข้ามา