ขอแนะนำให้เขย่ากระป๋องเป็นครั้งคราวระหว่างการใช้งานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีการหยุดฉีด เพื่อหลีกเลี่ยงการแยกตัวของ สารเพิ่มแรงดัน และพรีโพลีเมอร์