Filling up of seams and cracks

การปิดรูและช่องว่างต่าง ๆ ตามผนัง

ถ้าเราต้องการปิดรูตามผนัง กำแพง หรือเติมช่องว่างระหว่างผนังปูนกับแผ่นผนังเบา แต่ร่องหรือขนาดรูนั้นใหญ่เกินกว่าที่จะทำการใช้ยาแนวโป๊วได้ เราสามารถใช้พียูโฟม เพื่อใช้ปิดรูเหล่านั้นได้

แล้วทำอย่างไร

1.เตรียมพื้นผิวกำแพงและแผ่นผนังเบา

ทำการเชดหรือทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด จากนั้นทำการพรมน้ำให้พอชุ่มชื้น

2.เขย่ากระป๋องเพื่อเตรียมใช้งาน

ควรสวมใส่ถุงมือและแว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้งาน เขย่ากระป๋องอย่างน้อย 20 ครั้ง จากนั้นทำการเปิดสลักgenius gun เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยิงโฟม ก่อนยิงโฟมควรทำการพรมน้ำทีบริเวณร่องให้พอหมาด

3.เติมร่องด้วยโฟม

ทำการคว่ำกระป๋องโฟม จากนั้นทำการยิงโฟมลงในรูหรือร่องที่ต้องการติดตั้ง ระหว่างผนังกับแผ่นผนังเบา โดยยิงที่ปริมาณ 75 % ของขนาดร่อง เนื้อโฟมจะขยาตัวจนปิดเต็ม่องเอง หากต้องการฉีดลงร่องหรือรูที่มีขนาดใหญ่มาก สามารถทำได้โดยการฉีดโฟมซ้ำ เทื่อโฟมชั้นแรกแห้งตัวแล้ว โดยทำการพรมน้ำด้วยทุกครั้งก่อนติดตั้งชั้นถัดไป

4.ทิ้งให้แห้ง

โดยทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ช่วโมง จากนั้นทำการตัดแต่งโฟมส่วนเกินด้วยมีดคัตเตอร์ให้เรียบร้อย

ความต้องการ

Soudal Repair Express Plaster

Caulking gun

Filling knife

Fine sanding paper