Bonding of skirting boards and ornaments

การยึดไม้บัวผนังและการตกแต่ง

การใช้บัวผนังในการตกแต่งเพื่อความเรียบร้อยนั้น ทำได้ไม่ยาก สามารถทำได้ด้วยตัวคุณเอง โดยขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการทำงาน

1. คำนวณวัสดุ

ทำการร่างแบบคร่าวๆ โดยการวัดขนาดและความยาวของขอบผนังที่ต้องการใช้บัวปิดขอบพื้นไม้ เมื่อได้ขนาดความยามของแนวที่จะทำการปิดขอบบัวพื้นแล้ว เราจะสามารถคำนวณปริมาณการใช้วัสดุได้ ว่าจะใช้แผ่นบัวจำนวนกี่แผ่น คำแนะนำ:ในทุก ๆการตัดแผ่นบัว จะมีการสูญเสียจากความหนาใบเลื่อยโดยประมาณ 10% ทุกครั้ง ดังนั้นควรคำนวณเผื่อไว้ด้วย

2. ตัดแผ่นบัวผนัง

ทำการกำหนดระยะความยาวของตำแหน่งที่เราจะทำการตัดแผ่นบัวผนัง เมื่อกำหนดจุดตัดได้แล้ว ให้ใช้เลื่อยหรือมีดทำการตัดแผ่นบัวผนัง โดยทำการเอียงใบเลื่อย 45  กับแนวระนาบในระหว่างการตัดด้วย

3. ทำความสะอาดผนังและทำการติดแผ่นบัว

ทำความสะอาดทั้งด้านพื้นผิวที่เป็นผนังและด้านวัสดุแผ่ยบัวผนังให้สะอาด จากนั้นใช้ Soudal T-REX ทำการแต้มเป็นจุดๆทุกๆระยะประมาณ 10 เซนติเมตร โดยทำการเน้นหรือบีบกาวเป็นพิเศษบริเวณขอบมุมหรือรอยต่อระหว่างแผ่นของขอบบัวผนังเพื่อการเก็บขอบที่ดีขึ้น

4. ติดบัวกับผนัง

ทำการติดแผ่นบัวผนังที่ทำการตัดตามขนาดและติดตั้งกาว Soudal T-REX แล้ว โดยการกดลงบนผนังเบาๆ โดยให้เว้นระยะความสูงจากเพดานเล็กน้อย ทำการตรวจความเรียบร้อยด้วยรางน้ำวัดระดับ จากนั้นเมื่อมั่นใจในตำแหน่งที่ติดตั้งแล้ว ให้ใช้ค้อนยางทุบที่วัสดุเบาๆ

5. ทิ้งไว้ให้แห้งจากนั้นติดตั้งเทปกาว

Soudal T-REX นั้นสามารถรับแรงได้ภายใน 24 ชั่วโมง และสามารถใช้ยาแนว Soudal Painter Sealant ในการยาแนวได้

คำแนะนำ

  • หากต้องการทาสีบัวผนัง ให้ทำการทาสีบัวก่อนการติดตั้ง จะทำให้สีไม่เลอะกับพื้นผิวอื่นๆหน้างาน

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์:

  • ถ้าทำกาวเลอะ สามารถใช้ Soudal Swipex เช็ดคราบกาวที่ยังไม่แห้งได้
  • สามารถใช้ Soudal Piantable Sealant 1 ในการยาแนวขอบบัวผนังได้ เพราะนอกจากจะสามารถทาสีทับได้แล้วนั้น ยังมีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมอีกด้วย

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ การใช้งาน อายุผลิตภัณฑ์ รวมถึงลักษณะงานต่างสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ที่หน้าผลิตภัณฑ์

ความต้องการ

Grip All Solvent Free Adhesive

Decorators Caulk

Caulking gun

Mitre saw